ความเป็นผู้นำ


เรื่องเกี่ยวกับ "ความเป็นผู้นำ" ที่นำเสนอ คือ :-
   ผู้นำแบบ เวสต์ ปอยต์  แปลโดย วี ประสงค์์

   ศิลปะการใช้คนใน  "สามก๊ก"

   ศึกษาปัญหา ภาวะผู้นำของ "ฮิตเล่อร์" โดย พ.ต.นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน

   ปรัชญาของผู้นำหน่วย โดย พล.อ. ศิริ ทิวะพันธุ์

   วิธีเอาชนะมิตร และจูงใจคน ของ เดล คาร์เนกี้

   หลักการปกครองแบบเจินกวน ของ ถางไท่จงฮ่องเต้                           PONG1930  ผู้บันทึก