ความเป็นผู้นำ


เรื่องเกี่ยวกับ "ความเป็นผู้นำ" ที่นำเสนอ คือ :-
   ผู้นำแบบ เวสต์ ปอยต์  แปลโดย วี ประสงค์์

   ศิลปะการใช้คนใน  "สามก๊ก"

   ศึกษาปัญหา ภาวะผู้นำของ "ฮิตเล่อร์" โดย พ.ต.นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน

   ปรัชญาของผู้นำหน่วย โดย พล.อ. ศิริ ทิวะพันธุ์

   วิธีเอาชนะมิตร และจูงใจคน ของ เดล คาร์เนกี้

   หลักการปกครองแบบเจินกวน ของ ถางไท่จงฮ่องเต้

   นโยบายต่างประเทศที่พึงปรารถนา และแนวความคิด
ของนายปรีดี พนมยงค์ อดีตนายกรัฐมนตรี                           PONG1930  ผู้บันทึก